Ceník

Veškerá vyšetření, s výjimkou níže uvedených, hradí smluvní zdravotní pojišťovny.

Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření, prohlídky a jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce.

 

Administrativní výkony

vyplnění úrazové pojistky, bodového hodnocení úrazu 400,- Kč
vyplnění žádosti do DD, ústavu soc.péče apod. 250,- Kč
lékařské potvrzení na vlastní žádost 150,- Kč
potvrzení zdravotní způsobilosti pro:řidičský průkaz-perimetr 500,-Kč
zbrojní průkaz, svářečský průkaz apod. 400,- Kč
lékařské vyšetření pro „samoplátce“ 500,- Kč

Firemní preventivní péče je hrazena dle smlouvy s danou organizací.

V oční ambulanci nejsou prováděny zdravotní  výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami.