Ceník

Veškerá vyšetření, s výjimkou níže uvedených, hradí smluvní zdravotní pojišťovny.

Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření, prohlídky a jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce.

 

Administrativní výkony

vyplnění úrazové pojistky, bodového hodnocení úrazu 300,- Kč
výpis z dokumentace 150,- Kč
vyšetření na řidičský a zbrojní průkaz 250,- Kč
komplexni oční vyšetření - samoplátce 550,- Kč
vyšetření na žádost zaměstnavatele 450,- Kč
   

Firemní preventivní péče je hrazena dle smlouvy s danou organizací.

V oční ambulanci nejsou prováděny zdravotní  výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami.